Τρίτη 01/12/2020 στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων θα εισαχθούν μόνο τα πινάκια 1, 3 και 5.

Τρίτη 01/12/2020 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα εισαχθούν τα πινάκια 1 και 5.

Τετάρτη 02/12/2020 στο Πενταμελές Εφετείο θα εισαχθούν οι τυπικές αιτήσεις πινάκια 0.1, 0.2 και 0.3 και το πινάκιο 1.

Παρασκευή 04/12/2020 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα εισαχθούν η τυπική αίτηση 0.1 και το πινάκιο 1.