Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά την 01.06.2021 θα συζητηθούν τέσσερις υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ20-338 (πιν.1), ΤΕΚ20-66 (πιν.2), ΤΕΚ11-293 (πιν.11) & ΤΕΚ17-69 (πιν.16) καθώς και μία τυπική αίτηση η 0.1.