Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 25.05.2021 θα συζητηθούν 11 υποθέσεις ουσίας : ΤΕΚ20-297 (πιν.1), ΤΕΚ20-251 (πιν.2), ΤΕΚ20-227 (πιν.3), ΤΕΚ20-230 (πιν.4), ΤΕΚ19-132 (πιν.5), ΤΕΚ17-101 (πιν.9), ΤΕΚ17-30 (πιν.10), ΤΕΚ18-17 (πιν.11), ΤΕΚ19-146 (πιν.12), ΤΕΚ18-58 (πιν.17) & ΤΕΚ19-290 (πιν.19) καθώς και δύο τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.2.