Στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Πειραιά στις 18.05.2021 θα συζητηθούν πέντε ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΠ17-153 (πιν.1), ΤΕΠ19-513  (πιν.2), ΤΕΠ19-74 (πιν.3), ΤΕΠ20-120 (πιν.4)  & ΤΕΠ19-566 (πιν.5).