Στις 22.06.2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν 11 υποθέσεις ουσίας : ΤΕΚ17-68 (πιν1), ΤΕΚ20-147 (πιν2), ΤΕΚ15-116 (πιν3), ΤΕΚ20-68 (πιν4), ΤΕΚ09-256 (πιν5), ΤΕΚ19-238 (πιν6), ΤΕΚ14-122 (πιν7), ΤΕΚ17-25 (πιν14), ΤΕΚ20-208 (πιν16), ΤΕΚ15-60 (πιν20) και ΤΕΚ 17-36 (πιν21) καθώς και οι τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.6.