Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 08.06.2021 θα συζητηθούν έξι υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ21-41 (πιν.1), ΤΕΚ20-397 (πιν.3), ΤΕΚ11-234 (πιν.5), ΤΕΚ08-107 (πιν.6), ΤΕΚ20-167 (πιν.7) & ΤΕΚ18-107 (πιν.20) καθώς και τρεις τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.3.