Στις 06.04.2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μία ποινική υπόθεση ουσίας η ΤΕΚ12-454 (πιν.1) & δύο τυπικές αιτήσεις οι 0.1 και 0.2.