Στις 02.04.2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μόνο δύο ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ08-107 πιν.1, & ΤΕΚ17-92 πιν.13 καθώς και δύο τυπικές αιτήσεις οι 0.1 & 0.2.

Δε θα συζητηθεί η ΤΕΚ18-123 πιν.12.