Στις 5/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των  Πειραιά θα εισαχθούν μόνο οι παρακάτω τρεις ποινικές υποθέσεις ουσίας:

πιν.1 ΤΕΚ20-314, πιν.2 ΤΕΚ16-39 & πιν.8 ΤΕΚ15-143.