Στις 27.01.2022 αποσύρονται από το πινάκιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων οι δικογραφίες με στοιχεία ΤΕΚ10-284 (αριθμός πινακίου:10), ΤΕΚ18-5 (αριθμός πινακίου:13) και ΤΕΚ17-22 (αριθμός πινακίου:16) της δικασίμου 11.01.2022 μετά από διακοπή (ΦΕΚ τεύχος Β 190/26.1.2022).