Στις 07.09.2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν οκτώ ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ21-33 (πιν.1), ΤΕΚ20-447 (πιν.2), ΤΕΚ18-131 (πιν.3), ΤΕΚ21-61 (πιν.9), ΤΕΚ20-292 (πιν.13), ΤΕΚ18-107 (πιν.15), ΤΕΚ19-162 (πιν.16) & ΤΕΚ20-2 (πιν.17) καθώς και πέντε τυπικές αιτήσεις: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 & 0.6.