Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά στις 18.05.2021 θα συζητηθούν πέντε ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ20-349 (πιν.1), ΤΕΚ20-350  (πιν.2), ΤΕΚ18-124 (πιν.9), ΤΕΚ14-268 (πιν.10)  & ΤΕΚ20-287 (πιν.11)  καθώς και τρεις τυπικές από 0.1 έως 0.3.