Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 θα συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά μία ποινική υπόθεση ουσίας με στοιχεία:
ΤΕΚ20-229 (πιν.1), καθώς και οι τυπικές από 0.1 ως 0.3.