Στις 2/3/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μία ποινική υπόθεση ουσίας πιν.1 ΤΕΚ20-347 και οι τυπικές από 0.1 έως 0.4.