Στις 23/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μόνο δύο υποθέσεις ουσίας οι : πιν.1 ΤΕΚ16-22 & πιν.2 ΤΕΚ15-113 καθώς και τρεις τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.3.