Στις 16/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μόνο οι τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.4.