Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, στις 20.04.2021, με την Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/17 Απριλίου 2021, ΚΥΑ – Αρ. Φύλλου 1558, είναι οι ακόλουθες:

Πινάκιο 1. ΤΕΚ 20-176
Πινάκιο 2. ΤΕΚ 20-225
Πινάκιο 3. ΤΕΚ 20-411