Στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς στις 02.06.2021 θα συζητηθούν δύο υποθέσεις ουσίας ΠΕΚ21-20 (πιν.2) και ΠΕΚ20-16 (πιν.3) καθώς και πέντε τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.5.