Στις 12.05.2021 θα συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιά μία υπόθεση ουσίας: ΠΕΚ19-14 (πιν.1) καθώς και τέσσερις τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.4.