Στις 07.04.2021 στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιά θα συζητηθούν τρεις ποινικές υποθέσεις ουσίας οι ΠΕΚ21-11 (πιν.1), ΠΕΚ20-47 (πιν.2) και πέντε τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.5.