Στις 25.06.2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις:

ΤΥΠΙΚΕΣ:   πιν. 0.1 (αρ. αίτ.5/2021)

πιν. 0.2 (αρ. αίτ.14/2021)

πιν. 0.3 (αρ. αίτ.23/2021)

πιν. 0.4 (αρ. αίτ.24/2021)

πιν. 0.5 (αρ. αίτ.25/2021)

πιν. 0.6 (αρ. αίτ.26/2021)

πιν. 0.7 (αρ. αίτ.27/2021)

ΟΥΣΙΑΣ:     πιν. 1 (ΜΕΚ 18-389)

πιν. 2 (ΜΕΚ 19-64)

πιν. 3 (ΜΕΚ 20-159)

πιν. 4 (ΜΕΚ 20-99)

πιν. 5 (ΜΕΚ 16-150)