Όλες οι υποθέσεις του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά της 23-4-2021 αποσύρονται με την Δ1α/Γ.Π..οικ.24489 /174-2021 ΚΥΑ.